top of page

Carrer Robadors 2021 (Mathias Énard)

“Carrer Robadors”  (Dir. Julio Manrique - Bitó - Festival GREC) 2021

Disseny audiovisual. Rodatge i creació dels audiovisuals projectats a l’espectacle.

*Inaugura Festival Grec 2021

T21 robadors_114
T21 robadors_094
T21 robadors_082
T21 robadors_092
T21 robadors_110
T21 robadors_090
T21 robadors_033
T21 robadors_101
T21 robadors_112
bottom of page