“Fang i Setge”  (Dir. Marc Angelet) 2015

Disseny audiovisual. Rodatge i creació dels audiovisuals projectats a l’espectacle.