“Un aventis de Marsé”  (Dir. Oriol Broggi) 2013

Disseny audiovisual. Rodatge i creació dels audiovisuals projectats a l’espectacle.

 

 

08.3185
09.5764
08.3290
08.3141
08.3344